dimecres, 28 de setembre de 2011

La Gran Mesquita de Xi'an (Da Qingzhen Si)

El següent video és una bella mostra d'un dels recintes arquitectònics enjardinats més deliciosos i subtils que amagava l'antiga ciutat de Xi'an.  Aquí hi passàrem no poques tardes,  aquell any,  quan vivíem lluny i buscàvem lluny,  sense paraules ni plans ni temps...


dilluns, 19 de setembre de 2011

Atenent a l'estructura (Living Islands Project 2).

De baix a dalt. De la forma imprecisa que fluctua a la silueta aèrea, llançada i solcant.
Fluir com l'aigua, fugir com el vent o reproduir-se en una traça concreta, buscant un contorn finit: la veta prometedora i amagada que condueix de fora a dins,  de l'escorça visible als teixits interns.
De la llum a la foscor i de la foscor altre cop a la llum...   De dins a fora, de dalt a baix, de mar a terra,  de cap a cap.
Roques erosionades,  escletxes de marge en un clos sagrat, megalits que apunten als núvols i al blau celest.  Ex-geometria de les formes contra el regle d'un horitzó infinit. 
Vol d'ocells a l'hora baixa. Trames dansaires, tràngul de llums, residu d'imatges, esborralls i figures, i cercles lunars!  Clots i onades,  i costes embrossades resseguides instintivament:   Estructures complexes i formes casuals.  Patrons i textures,  parets i camins,  tot dóna caràcter i pauta a un paisatge... Però nosaltres només en consignem un reflex momentani,  l'avistament d'un far llunyà, a l'espera d'endevinar els seus esculls melòdics més amagats i les seves platges, els seus ritmes profunds i el seu ressó harmònic.
Seguim un fil que no anticipa arguments ni respostes,  i prenem apunts difusos de la seva història sense pes. (La seqüència d'imatges i la música d'aquest clip han estat específicament realitzades per nosaltres,  com a part del procés de treball que hem anomenat  Living Islands Project). 

Del "Painting Music" al "Living Islands Project"

Havíem estat buscant una traducció de la música a l'expressió pictòrica,  i de l'expressió pictòrica a un paisatge creat dins d'una mena de jardí nou.  Havíem buscat,  fins i tot abans,  altres excuses per a referir-nos al trànsit d'imatges i sensacions lligades per afinitat,  que ens produïen certes impressions pròpies del viure i del moure's pel paisatge  (... i segurament no ens podíem referir només a un paisatge  "exterior").  
En certa manera seguim allà on erem,  però ara hem pres apunts visuals i sonors d'aquell "paisatge exterior"amb una càmera de vídeo  (que ens ajuda en alló que no sabem guixar ni encarnar) i també ens hem servit d'alguns programes d'edició per treballar amb aquestes petites filmacions  (iPhoto, iMovie).  Finalment, hem buscat motius i estructures dins d'aquest paisatge per a orientar-nos en la creació d'una música que acompanyi i completi les imatges.  No en podem dir veritable "música original composada" d'això,  perquè aquesta banda sonora ha estat creada a base d'Apple Loops més o menys retocats i d'instruments musicals proveïts pel software del programa GarageBand d'Apple.  Però, tant la mescla,  com la recomposició dels Loops i tots els fragments escrits directament sobre el pentagrama (de la notació en escriptura musical)  han estat creació nostra.  Retornem, doncs, a la nostra passió de músics (músics frustrats...) per a continuar explorant en el paisatge  (un paisatge que ja va trobant les seves vies de traducció plàstica,  visual,  gràfica, ... per a comunicar-nos alguna cosa més...

            

Living Islands Project 1Living Islands 1 suposa l'inici d'una sèrie d'apunts visuals i sonors que s'aniran incorporant a un projecte artístic multidisciplinar (Living Islands Project) centrat en l'anàlisi i la interpretació de certes estructures del paisatge.
Les imatges i  la música d'aquest vídeo han estat muntades originalment per al projecte Living Island Project.