dissabte, 29 de juny de 2013

Aprenent l'ofici jardiner / The gardening training course

Segurament hi ha moltes cares i moltes vies possibles per escalar un cim difícil.  Hi ha molta tècnica i molt procediment a seguir... però hi ha també la sort d'un dia esplendorós i la inspiració repentina que t'ho posa tot més fàcil.  I hi ha també l'exercici exacte que de sobte et fa comprendre un món... Fer: learn by doing ...   això és el que volem transmetre en més d'una ocasió.

Really there are plenty of faces and different ways to climb a very high mountain. There is a big process and a lot of technics to follow,  but there is a right exercise too and a bright sunny day that brings out the easiest way to achieve the success in a whole problem's understanding.  That's the real point we wanted to express in several chances.

Exercici 1:  Replantejament d'un dibuix en planta:  Claustre gòtic de Ntra Sra de la Concepció. Fragment de planta inspirada en les catedrals gòtiques, i transformada en la base d'un hort.. 
Exercici 2, 3 i 4:  Rreplantejament de diversos dibuixos,  aixecament d'estrucures, treball de la terra, creació d'un hort i de parterres enjardinats.

dilluns, 24 de juny de 2013

Healing gardens: Una tendència que va imposant-se arreu.

Des de diversos fronts sembla que arriben tendències  que acaben confluint en una manera d'entendre els jardins i d'orientar aquesta professió en direccions renovades,  les quals incorporen el cooperativisme i el voluntariat com a formes d'aprofitament i gestió dels recursos,  la preocupació per l'ecologia o la permanència de la cultura com a conceptes clau, i l'horticultura terapèutica o altres usos educatius,  socials i cívics rellevants com a valors afegits als que ja ostentava la jardineria que veníem practicant des de fa dècades. Aquests espais     comencen a ressonar sota la denominació de "Healing Gardens"  :  Jardins per recuperar l'equilibri i la tranquilitat anímica...  

Bloedel Reserve, Seattle.
 The Bloedel Reserve, Seattle.